Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben het effect van klimaatgassen beoordeeld op basis van hun levensduur en dus de duur van hun effecten. Het resultaat: methaan is waarschijnlijk niet zo relevant voor het klimaat als eerder werd gedacht.

Koeien zijn ‘slecht’ voor het klimaat vanwege hun uitstoot van methaan. – Dit is het argument van klimaatactivisten die oproepen tot een aanzienlijke vermindering van de veestapel en veehouderij. Maar zo eenvoudig ligt het niet, zo blijkt uit het onderzoek van wetenschappers van Oxford Universiteit. Gemeten naar de gemiddelde verblijftijd is het broeikaseffect van methaan waarschijnlijk aanzienlijk lager dan eerder werd gedacht.

Methaan wordt beschouwd als een van de zwaarste emissies in het klimaatdebat, waarbij het broeikaseffect in het lab aanzienlijk groter was dan dat van CO2. De veehouderij is daarom bijzonder bekritiseerd als een belangrijk bron van methaan, waarbij ook wordt opgeroepen tot een drastische vermindering van de veestapel, zoals onlangs al het geval was in Ierland. Dit oordeel is echter gebaseerd op een boekhoudmethode die veel te simpel is, zo hebben wetenschappers van de Universiteit van Oxford inmiddels ontdekt.

En zij zijn niet de eersten die pleiten voor een herbeoordeling van de rol van methaan als broeikasgas.

De verblijftijd van methaan is lager dan van CO2

De Britste wetenschappers betogen in het tijdschrift Environmental Research dat de huidige Footprint van landbouwproductie geen rekening houden met de verschillende nuances binnen landbouwsystemen, in het bijzonder met de specifieke eigenschappen van het biogene methaan dat vrijkomt binnen de veehouderij. Met name wordt bedoeld dat de verblijftijd van het in de landbouw geproduceerde methaan.

Zoals de Britse Agricultural and Horticultural Promotion Organization (AHDB) uitlegt, maakt het onderzoek gebruik van de Global Warming Potential (GWP)-methodologie, die bedoeld is om het feitelijke broeikaseffect van methaan beter weer te geven.

Terug naar de feiten: Vlees- en zuivelconsumptie lijkt niet schadelijk voor het klimaat

In tegenstelling tot andere modellen houdt het GWP, in 2018 ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Oxford, ook rekening met de verschillende levensduur van de individuele broeikasgassen. In tegenstelling tot CO2 heeft methaan een korte levensduur en valt het na ongeveer twaalf jaar in de atmosfeer uiteen in zijn “veilige” componenten, terwijl CO2 een halfwaardetijd heeft van ongeveer 1000 jaar.

Dit vertraagt bijgevolg de mogelijke bijdrage van methaan aan de klimaatverandering.

Ernstige twijfels over de rol van de veehouderij

“Uit de eerste analyses door onze experts blijkt dat als het GWP wordt toegepast, het opwarmingseffect van de methaanuitstoot door de veehouderij veel kleiner zou kunnen zijn dan momenteel wordt gerapporteerd”, zegt Chris Gooderham, directeur veehouderij en milieu van AHDB.

Volgens hem roept het huidige verhaal ‘ernstige twijfels’ op over de vraag of de veehouderij bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Bron: https://www.nature.com/articles/s41612-018-0026-8