Mycorrhiza’s zijn een soort voedsel-opnemende organen van de meeste plantensoorten in de bodem. En niets of niemand kan dat beter dan mycorrhiza’s. Planten en fungi zijn gelijkwaardige partners in de wisselwerking van voedingsstoffen. Elk soort ycorrhiza biedt kleine variaties (in het aanleveren van voedingsstoffen) naar de plant.

De interactie tussen de verschillende mycorrhiza-populaties en planten geven dan ook vorm aan de structuur en de funcie van het bodemvoedselweb in zijn geheel. Een opsomming van de voordelen van de mycorhiza’s voor planten zie je hier onder;

De voordelen op een rij:

Nutriënten: Kiemplanten:
Vergroot de opname van voedingstoffen Voorkomen uitdroging
Ontsluit fosfor van planten Verminderen warmte stress
Haalt stikstof uit organisch materiaal Ondersteunen vestigen
Verbetert de opname van spoorelementen
Verbetert de nutriëntendichtheid van gewassen
Weilanden en bossen: Praktische voordelen:
Stabiliseren van bodemaggregaten Bemiddelen bij toxiciteit van zware metalen
Leggen koolstof vast Help de plant om zout op te vangen
Verbeteren plantengroei en opbrengst Vermindert de verdichting van de bodem
Leveren vocht naar behoefte Onderdrukken niet-mycorrhizale onkruiden
Verbeteren wortelpenetratie Verminderen de behoefte van meststoffen
Onderdrukken wortelziekteverwekkers Verbetert de tolerantie van bodemtemperatuur
Plantgezondheid: Mycorrhizale netwerken:
Verbetert de snelheid van fotosynthese Zorgen voor evenwichtige opname
Speelt een cofactorrol bij de eiwitsynthese Vergemakkelijkt plant-tot-plant communicatie
Levert reserve energie in de vorm van lipiden Zorgen voor veerkracht in de bodem
Stimuleert de weerstand

Mycorrhizae verbeteren de gezondheid van planten! – Sommige planten ontvangen geen netto voordelen in voedingsstoffen maar krijgen in plaats daarvan weerstand tegen bijvoorbeeld plagen en ziektes.

Mycorrhizae verhogen het vermogen van een plant om omgevingsstress te verdragen, bijvoorbeeld droogte of hoge bodemtemperaturen. Mycorrhizae helpen gewassen nutriëntenrijker te maken. Voeg daar nog bodemstabilisatie en veerkracht van het ecosysteem aan toe!