Een van de grootste verleidingen binnen de beweiding is om “de poorten open te zetten” en “het vee de vrije teugel te geven”. Voor succesvol weidegang is dit een van de meest kostbare fouten die gemaakt kan worden. Het is ontzettend belangrijk om “beweging en verplaatsing” van het vee door het beweidingssysteem te controleren.

In deze blog lees je waarom beweidingsmanagement essentieel is:

1. Beweidingsresten beschermen de bodem

Voldoende stoppelresten en voldoende vertrapt plantenmateriaal op de wei zullen het microklimaat van het bodemoppervlak positief beïnvloeden. De temperatuur van het bodemoppervlak zal gelijkmatiger zijn dan bij overbeweiding.

Beweidingsrest is geen ‘beweidingsverlies’, maar ‘beweidingsvoorsprong’! – Maarten Sillekens (Pure Graze Deutschland)

2. Voldoende rest materiaal betekent snellere groei volgende snede

Plantenresten zijn een ruwe bron van organisch materiaal voor levende organismen in de bodem. Met genoeg organisch materiaal hebben ze voldoende materiaal om zich te voeden binnen een regeneratieve bedrijfsvoering. De bodem kan zo haar functies optimaal uitvoeren.

3. Bodemverdichting verminderen

Wanneer grazers toegang hebben tot een hele weide, zullen ze er keer op keer overheen lopen en het ‘lekkere’ er uit selecteren. Dit leidt tot verdichting om dat vaak over het zelfde stuk gelopen wordt, bovendien zet het de samenstelling onder druk wanneer je gebruik maakt van voedergewassen met een brede samenstelling.

Daarom is het van groot belang binnen je beweidingssysteem om kleinere stukken per keer aan te bieden. Zowel bij gebruik van monocultuur Engels Raaigras tot bredere mengsels zoals de Saladebuffetten.

4. Bescherm wortelreserves

Wortelreserves nemen af bij overbeweiding; denk hierbij aan een beweidingrest van minder dan 15cm. Dit vermindert de groeikracht van het gewas. Hierbij is het zaak dat we genoeg weideresten achterlaten bij beweiding, om zo constant genoeg wortelreserves op te bouwen en te houden.

3 beweidingstips voor het najaar:

Tip 1: Pas ‘management’ toe, denk na over je beweiding en houd je beweidingsresten en perceel grootte per aangeboden beweidingsronde goed in de gaten gedurende het hele jaar.

Tip 2: Zorg voor genoeg rusttijd tussen beweidingsrondes. Is er toch overbeweid op een perceel, dan is dit een goed moment om dit perceel te laten rusten (minimaal 20-30 dagen) door middel van het overslaan van dit perceel/stuk.

Tip 3: Plan je beweiding. Maak iedere week een Farm-walk over jouw bedrijf en percelen, ken je percelen! Plan gemiddeld een maand vooruit, zodat je weet wanneer je welke percelen het best kunt pakken met de volgende beweidingsronde.

Meer weten over beweidingsmanagement? – De komende weken organiseren we verschillende webinars over: Maximalisatie van de beweiding en de verschillende beweidingscursussen die we aanbieden voor veehouders.

 

Bekijk hier de webinar >>>