Om een drogere periode met succes te handelen, betekent dat je moet plannen ruim voordat die droge periode er is. Proactief, slim beweidingsmanagement en gewaskeuzes zorgen voor een gezondere bodem en bodembedekking, het opzetten van watersystemen die werken wanneer het fout gaat, en zorg voor vee dat bij uw bedrijfssysteem past.

Deze blog geeft je een 2 tal tips hierover, slim management betekent ook een plan hebben en het uitvoeren wanneer er een droge periode komt.

Planning voor en na droogte

Drogere periodes overkomen ons allemaal. Met de onderstaande stappen kun jij je bedrijf voorbereiden om veerkrachtiger te zijn en kun je de nodige stappen ondernemen om deze periodes succesvol te gedijen.

1. Ontwikkelen van de gewenste droogte bestendige gewassen
Lange gewassen (zoals; voederkruiden, grasklaver en dekvruchten.) met een hoog percentage bodembedekking zijn beter bestand tegen beweiding dan gewassen met lage bodembedekking. Gronden met veel organische stof absorberen en houden meer en beter water vast dan bodem met een laag gehalte aan organische stof.

Door het juiste management kunnen we de bodembedekking hoog houden.

2. Verlaag de verblijfstijd
Langere rustperiode betekent een langere graasperiode. Lange graasperiodes veroorzaken overbegrazing die het gewas kunnen verzwakken en het areaal verslechteren. Bovendien, hoe langer de verblijfstijd, hoe lager de voederwaarde van het geweide deel. (Omdat vee altijd eerst het meest voedzame, hoogwaardige deel van het gewas beweid.) Verkort de verblijftijd door sneller door te roteren naar een nieuw stuk. Dit wil het makkelijkst met het beweidingssysteem stripgrazen.

Door kleinere stukken per keer aan te bieden, verhoogt dit de veedichtheid en maakt het gemakkelijker om een kudde-effect te creëren, van cruciaal belang bij droog en warm weer!

Voorbereiding is het halve werk

Hieronder enkele tips om je voor te bereiden op droogte:
– Neem maatregelen om de productie van je voedergewas te maximaliseren door de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, de onkruiddruk te verminderen en meer productieve en droogte tolerante voedergewassen te gebruiken, bijv; Saladebuffetten en pol-vormende grassen.

– Vergroot de mogelijkheden om gebruik te maken van stripgrazen. Dit kan doormiddel van je weides op te delen in kleinere delen met varkensstaart paaltjes of door gebruik te maken van de rasterspinnen. Hierdoor geef je vee 2-5 kleinere stukken per dag en krijgen je percelen meer rust.