Ondanks de ongelukkige timing van regen in het najaar en de winter bij jaarrond weidegang onder Pure Grazers, biedt neerslag aanzienlijke voordelen voor gewasgroei. Hoewel velen zouden verkiezen dat deze in de zomer valt, onthult deze blog slimme strategieën om neerslag op natuurlijke wijze op te slaan als waardevolle voorraad.

Diepgewortelde planten spelen hierbij een cruciale rol in het vastleggen van organische stof en het optimaliseren van wateropname.

Het komt voor velen op het verkeerde moment, in het najaar en in de winter… Kwam het maar in de zomer, wanneer de planten het nodig zijn.

Maar net zoals iedere consument voorraden aanlegt met voedsel, bijvoorbeeld in de koelkast, de kelder, of vriezer. Of zoals boeren op de kuilplaat of in de silo en mestput, zo kunnen we ook neerslag opslaan als voorraad…

Hoe leggen we deze voorraden dan aan?

Door te werken MET de natuur en MET de bodem. Een oud gezegde luid; “De zomerregens zijn er puur ter verkwikking, het zijn de winterregens die de voorraden aanleggen”.

De diep wortelende plantensoorten die deel uitmaken van polyculturen zoals de Saladebuffetten, hebben een groeiwijze die uitermate geschikt is voor een goede zomerproductie, van goede kwaliteit ruwvoer. Ze wortelen diep, wat ze in staat stelt diep uit de bodem, water voor groei te halen. Maar ze leggen ook tot op grote diepte organische stof vast, waardoor ook aanmerkelijk meer neerslag vastgelegd wordt voor later gebruik. Bij een regenbui loopt het water langs de penwortels naar beneden en wordt gaandeweg vastgelegd in en door het organische materiaal in de bodem.

Dat zijn enkele van de functies van beworteling; het vastleggen van organische stof, wat in feite voeding is maar ook heel slim door de natuur ingezet wordt om neerslag vast te leggen.

We kunnen onze planten zelfs helpen om meer vocht vast te houden in de herfst en winter! Enkele slimme zetten bieden de planten de kans de wateropname en – vastlegging te maximaliseren. En het mooie is; zo helpen we onszelf ook!

Vier zaken zijn daarbij van groot belang:
  1. Regelmatig bekalken – Rond gevormde bodem-partikels creëren rulle grond, waardoor meer lucht wordt ingesloten en de bodem meer water kan opnemen.
  2. Bereid de grond zo min mogelijk – Voorkom bodemverdichting door de grond zo min mogelijk te berijden.
  3. Verleng de groeiperiode – Laat het gewas lang in de herfst en winter staan om voldoende wortelmassa op te bouwen. Dit bevordert het vasthouden van vocht.
  4. Behoud bodembedekking in de zomer – Houd de bodem bedekt om uitdroging te verminderen. Diepgewortelde planten kunnen diepe voorraden aanspreken voor groei.

Meer weten? Lees de hele blog op de de Pure Graze Community >>>