Organische stof is de spons van de bodem en is essentieel in het vasthouden van neerslag. Neerslag is de belangrijkste vorm van vochtvoorziening die we hebben voor de teelt van gewassen. Gewone grond houdt veel minder vocht vast dan teeltaarde; grond hoog in organische stof.

Water is ook weer een voorwaarde voor de opbouw en instandhouding van organische stof. Waar water zit, zit geen lucht. Lucht is de vijand van organische stofopbouw, omdat blootstelling aan lucht voorwaarde is om organische stof te verbranden, denk aan een houtkachel, voldoende lucht zorgt ervoor dat het hout verbrandt.

Het gebruik van compost is een zeer langzame, tijdrovende en energie-intensieve wijze om het organische stof aandeel in een bodem te verhogen. Reken dat na op bovenstaande gebieden en je schrikt van de kosten.

Maar het is een stap in de goede richting in het gewaarwordingsproces waar boeren doorheen gaan, wanneer ze ontdekken dat de bodem een levend organisme is.

De grond gebruiken als composteur in combinatie met het gewas dat er op groeit is veel effectiever en het versterkt de bodemprocessen, waardoor het omzetten van plantenmassa in organische stof als vanzelf gaat.

De boer trekt zich steeds meer terug uit het procesmatige deel van het vergroten van de bodemvruchtbaarheid en verplaatst zijn aandacht naar het managementdeel van het proces.

Lees; hij of zij stuurt het proces maar laat de dieren, de planten, de bodem en het bodemleven het werk doen.

Als ondernemer is het van groot belang steeds te focussen op management van natuurlijke processen om zo het financiële bedrijfsrendement te maximaliseren.

Het bewust opzoeken en samenstellen van plantenmengsels voor groenvoerproductie is de volgende stap in het bouwen van bodemvruchtbaarheid en organische stof. Goed samenstellen van mengsels (Polyculturen) veroorzaakt positieve allelopathie; planten die elkaar positief beïnvloeden. Het effect is gemeten en levert een meer-productie in droge stof/ha van tussen de 30 en 50%.

Allelopathie is een zeer belangrijke motor van natuurlijke plantengroei zonder hulpmiddelen. Het management van allelopathie bestaat uit het in stand houden van de juiste biodiversiteit van het gewas.

Het juiste management van het gewas is de volgende stap in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het organische stofgehalte van de bodem. Beweiding (Stripgrazen, Management Intensief Grazen) werkt sterk opbouwend.

Waarom maak ik een voorbehoud met betrekking tot beweidingsvorm? We staan aan het begin van een grote fundamentele verandering in de landbouw, waarbij we ons de beperktheid van de maakbaarheid van productie realiseren.

Veel beweidingsvormen zijn gericht op gemak, comfort van de boer; want hij heeft het al zo druk.

Het is een excuus om aan het werk te blijven. Immers, het gemiddelde melkveebedrijf heeft een omzet van rond de €430K, de ondernemer een inkomen van rond de €35K, 8% van de omzet. Dat betekent dat de gemiddelde melkveehouder 8% van zijn of haar werktijd voor zichzelf werkt en 92% van de tijd voor ‘een ander’.

Beweiding heeft meerdere doelen, korte en lange termijn doelen. Het lange termijndoel is het vergroten van de bodemvruchtbaarheid, het beste wat de huidige schakel in de familieketen kan doen voor zijn opvolgers.

Het beweidingsmanagement is in sterke mate medebepalend voor de droge stof opbrengst/ha, het verbeteren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en de hoogte van het inkomen. Beweidingswijze verdiend daarmee onze volledige aandacht, omdat het een belangrijk onderdeel vormt in het bouwen van korte- en lange termijn bodemvruchtbaarheid, vermogen en inkomen van de boer.

Meer weten? Geef je vandaag nog op voor de Cursus: Regeneratieve beweiding en begin met het vergroten van jou bodemvruchtbaarheid, inkomen en vermogen. We starten in eind april met nieuwe groepen!

Is je interesse gewekt? Maar is de cursus je nog niet helemaal duidelijk. – Plan een GRATIS advies gesprek in via de onderstaande button en we helpen je graag verder!

Plan hier een adviesgesprek! >>>