arrow_drop_up arrow_drop_down
30 mei 2020 

Stripgrazen; verdienen als een advocaat!

Grazen biedt veel kansen!

In vergelijk met maaien zijn er 3 maal zoveel insecten op een weideperceel (1). Maar doe je het niet voor de beestjes, ook voor de boer is er veel te halen bij een goed beweidingsmanagement.

Om dit goed uit te vergroten, hieronder het verschil tussen standweiden en stripgrazen.

Stel standweiden realiseert een opbrengst van 8.000 kg droge stof/ha/jaar en stripgrazen 13.000 kg droge stof/ha/jaar.
Het verschil van die hectares is 5.000 kg droge stof.

Om het verschil uit te drukken in geld nemen we de prijs van A brok, zo`n 24 € ct/kg droge stof. (2)

Voordeel stripgrazen: 5.000 x 0,24 = € 1.200,- per hectare

€ 1.200,- per hectare. Een mooi bedrag! Daar kun je wel iets voor doen!

Veel van de Pure Grazers, mensen die de Super Classes gevolgd hebben of 1 op 1 begeleiding hebben gehad, vinden de draad verzetten het mooiste moment van de dag.
Ze hebben dan echt contact met de natuur, met hun koeien. Vroeg in de ochtend of laat in de avond wanneer de wereld stil is geven de beste momenten om je één te voelen met de natuur!

Een ander krachtig moment is het wanneer de voordraad net verzet is en de koeien een nieuw stuk gekregen hebben.

Alle koeien zijn aan het grazen, WAUW!! Zo klinkt geld!!

Maar, de extra opbrengst van stripgrazen is er niet zomaar. Stripgrazen vergt ook meer werk, de draad wordt meerdere malen per dag verzet.
We willen best werken, als er maar een redelijk loon tegen over staat. Wat kost stripgrazen aan tijd?

Stel een perceel wordt alleen geweid, stel 12 x per jaar. we oogsten dus ruim 1.000 kg droge stof per hectare per keer weiden.

Stel de draad wordt 4 x verzet, elke keer dat er geweid wordt, waarvan 2 x met het ophalen van de koeien.
Wanneer we uitgaan van 20 minuten per keer, dan is dat dus 80 minuten per keer dat er geweid wordt.
De berekening komt er dan als volgt uit te zien:

12 x 80 = 960 minuten genieten per jaar (960 / 60 = 16 uur)
€ 1.200 16 uur= € 75,-/ uur.

Rekenen we de tijd van het draad verzetten met het ophalen van de koeien voor het melken niet mee dan ligt het uurloon op:
€ 1.200 8 uur= € 150,-/ uur.

Wellicht heeft u andere uitgangspunten of ideeën. We zien ze met belangstelling tegemoet.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over succesvolle beweiding?

Geef u dan hier op voor de Pure Graze beweidingsbijeenkomst op 22 mei in Holsloot.

Reactie plaatsen