Nieuwe technieken toe passen is een uitdaging. Vaak zijn het de jonge mensen of mensen met een andere achtergrond die de grootste stappen durven te maken.

Saladebuffetten zijn ontworpen om zonder bemesting een hoge opbrengst te realiseren. Dat kan het en doet het ook, laten succesvolle klanten zien op verschillende plekken en omstandigheden.

Bemesten van kruidenrijk grasland

Kunstmest en drijfmest zijn direct opneembare voedingen. Ze bieden de plant de mogelijkheid dit snel op te nemen, zonder daarbij van het bodemleven gebruik te maken.

Vaste mest en varianten daarop, worden door het bodemleven omgezet en bieden zo hun voeding via het bodemleven aan de planten aan. Daarmee blijft de connectie tussen planten en bodemleven in stand.

Door het bemesten van kruidenrijk grasland verhoogt de kostprijs

Door het bemesten van kruidenrijk grasland met kunstmest en drijfmest, wordt de groei van grassen promoot en verbreekt de samenwerking tussen plant en bodemleven. Die verbinding tussen planten en bodemleven kan elk moment weer tot stand gebracht worden, het najaar en het voorjaar zijn daarvoor de beste periodes, omdat het bodemleven dan het actiefst is.

De factoren arbeid, machines en hulpstoffen (lees kapitaal) worden zonder goede reden ingezet, dus zonder rendement, dit is kostprijs verhogend.

Kent u de uitspraak van Peter Drucker over minimum effort;

“Cost are determined by the minimum effort required. Returns are determined by volume.”

De voederwaarde van kruidenrijk grasland na bemesting

Het promoten van de grasgroei heeft consequenties voor de onderlinge verhouding van grassen, klavers en kruiden in het gewas.

De grassen hebben een lagere voederwaarde, de klavers en kruiden hebben daar in tegen een hogere voederwaarde. De productie per dag en gezondheid van het vee stijgen bij het toenemen van het aandeel klavers en kruiden in het rantsoen.

De droogteresistentie die kruidenrijk grasland biedt goed benutten

Om voldoende kilo`s melk per koe te houden, is het belangrijk kruidenrijk grasland verteerbaar en bladrijk te houden. Daarom ligt het voor de hand in te scharen in een lang gewas (denk aan een gewas hoogte van 30 – 85cm). Dit verbetert de droogteresistentie!

Kruidenrijk grasland is een spiegel; wat boven de grond zit aan droge stof, zit ook onder de grond.

Maak gebruik van die grote beweidingsruimte die een kruidenrijk grasland biedt.

Houd het gewas dicht genoeg om te zorgen voor onderlinge concurrentie tussen planten, dat houdt het plantendek dicht en de planten lang bladrijk. Weid en maai altijd aan het eind van de hoge groeifase, laat voldoende rest achter voor het bodemleven en houd de bodem bedekt.

Tips voor het bemesten van kruidenrijk grasland

– Bemest nooit met kunstmest – Hierdoor word de connectie tussen plant en bodemleven verstoord
– Bemesten met drijfmest – Bemest maximaal 10 kuub per hectare na de 1e snede in het voorjaar
– Bemesten met vaste mest – Bemest 10 – 20 kuub per hectare na de 1e snede in het voorjaar

Heb je vragen over het bemesten van kruidenrijk grasland, neem contact op met ons.