Benchmarking, het kijken bij bedrijven buiten de eigen sector, is een goede methode om bedrijfsprocessen te vergelijken en te verbeteren.
Hoe gaan bijvoorbeeld Scania of Phillips om met onkosten, welke marges maken ze, hoe zit hun personeelsbeleid in elkaar, hoe komen ze aan kapitaal.
Noem maar op, je kunt het zo gek niet bedenken. Van rondkijken krijg je nieuwe ideeën en het kan een leiden tot een heel nieuwe kijk op zaken.

Hoe kijken andere managers en directeuren bijvoorbeeld in andere sectoren tegen het begrip marge aan. Hoe gaan zij om met kosten?

Bij het runnen van een bedrijf gaat het uiteindelijk om het maken van winst. Winst is het verschil tussen kosten en opbrengsten. – De marge daar tussen.

Dat lijkt simpel.
De kaasschaafmethode wordt veel gebruikt om de kosten in de hand te houden. Door efficiënter om te gaan met bijvoorbeeld kunstmest, kunnen de kosten beperkt worden.

Echter, deze strategie brengt ook risico`s met zich mee. Bijvoorbeeld een verhoging van de machinekosten, vanwege een toename van het uitrijden van drijfmest, om de grasgroei op niveau te houden.
Een ander risico is het wegvallen van de aandacht voor het beperken van de kunstmestkosten, waardoor de kosten sluipend toch weer toenemen. En wat te denken van een kostenstijging van het product, die de kostendaling weer te niet doet.

Het elimineren van kosten is veel effectiever dan het verlagen van kosten.

Kosten eliminatie wordt bereikt door het aanpassen van de productie, zodanig dat de behoefte voor het product blijvend wegvalt en de kostenpost verdwijnt uit de boekhouding. Dit houdt in dat de wijze van produceren blijvend veranderd, waardoor het product niet meer nodig is.
Het kan zijn dat een investering nodig is om de verandering tot stand te brengen, maar vaak ook is het aanpassen van de werkwijze de belangrijkste verandering.

Bijvoorbeeld het toepassen van vlinderbloemigen in de productie van ruwvoer. Het eerste voordeel is dat de onkosten van kunstmest in de boekhouding wegvallen. De extra marge wordt direct zichtbaar als verhoging van de winst.
De investeringskosten zijn relatief gering en in het eerste jaar al terug verdiend.

Bijkomende voordelen zijn ook te benoemen:

– Elimineren van kunstmest betekend minder aardgasverbruik, een zegen voor de Groningers.
– Meer insecten omdat er bloeiende planten in het perceel staan.
– Meer weidevogels en ander klein wild omdat de insecten er zijn.
– Minder spoorschade in het perceel omdat er minder gereden wordt.
– Verbeteren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid omdat kunstmest organische stof afbreekt!
– Een lagere werkdruk omdat het kunstmest strooien weg valt.
– Lagere machinekosten doordat de trekker en kunstmeststrooier minder gebruikt worden.

Zo wordt milieuvriendelijk ineens financieel interessant en slim om te doen.

Duurzaam produceren moet allereerst financieel duurzaam zijn om toekomst te hebben.

Klavertjes toevoegen kan iedereen. De sleutel tot succes zit in het detail!
Saladebuffetten bevatten de juiste vlinderbloemigen in de juiste verhoudingen naast de juiste andere gras- en kruidensoorten om een hoge ruwvoerproductie van hoge kwaliteit te realiseren.