Jelle Hakvoort

Met Willian vorm ik een maatschap Hakvoort-Haarman en produceren we bio melk en vlees. We hebben 75 melkkoeien met jongvee, Jersey en Jersey-kruislingen.

Ik ben Jelle Hakvoort 46 jaar oud, getrouwd met Willian, vader van 5 kinderen. Voor de bedrijfsovername, ben ik onder andere Agrarische Bedrijfsverzorgings-medewerker, voeradviseur en ontwikkelingswerker geweest.

Ons bedrijf ligt in Rutten in het noorden van de Noordoostpolder.

Met Willian vorm ik een maatschap Hakvoort-Haarman en produceren we bio melk en vlees. We hebben 75 melkkoeien met jongvee, Jersey en Jersey-kruislingen. We pachten 25ha van Rijks Vastgoed Bedrijf en huren land bij akkerbouwers en beheren sinds 2020 21ha aangrenzend bos van Staatsbosbeheer. In dat laatste weiden onze pinken en laten we zien dat de melkveehouderij goed past bij natuurbeheer!

Sinds kort doen we ook excursies in samenwerking met Staatsbosbeheer. Hier heb ik veel plezier in om zo de landbouw te promoten!

We boeren op het zogenaamde Zuiderzeestrand en hebben daardoor deels zeer droogtegevoelige grond. Dat was één van de redenen om met Saladebuffet aan de slag te gaan. We hebben veel geëxperimenteerd met grasmengsels, maar dit is en blijft het beste voor onze grond en onze koeien.

Verder hebben we een switch gemaakt van intensief hoogproductief jaarrond op stal, naar Management Intensief Grazen (MIG) op een beperkte huiskavel.

Met Pure Graze hebben we voor het eerst een systeem, waarbij je als melkveehouder ècht waarde toevoegt aan je product!

Met andere woorden je kan weer geld verdienen met boeren.

Dit systeem biedt toekomstperspectief voor veel collega-boeren. Kennis-overdragen vind ik mooi werk! Samen met collega-boeren je bedrijf sterker maken door te werken met in plaats van tegen de natuur!

Neem contact op met Jelle

Neem contact met ons op

Pure Graze Nederland

J.C. Kellerlaan 22

7772 SG Hardenberg (NL)

Routebeschrijving
Pure Graze België

Goorstraat 35

2470 Retie (BE)

Routebeschrijving
Pure Graze Duitsland

Dorfplatz 19

39264 Strinum (DE)

Routebeschrijving