De zorgvuldige keuze van soorten en hoeveelheden van de componenten in een kruiden-mengsel bepaald de werking van het mengsel. Het is daarbij cruciaal om de werking en eigenschappen van de plantensoorten te kennen. Ook de werking ten opzichte van elkaar is daarbij van groot belang.

Some plants stimulate each other, other species counteract each other – The Darwin effect.

In nature, cooperation leads to good results in the form of dry matter yield and soil improvement. Take the jungle in South America, for example, where it is also the complex systems, the cooperation between plants and other organisms that provides wealth and biodiversity.

In a big 20.  Years of research in the USA looked at the effect of polycultures (Saladebuffetten®). De opbrengst van plantensoorten in monoculture was compared with the yield of the same varieties in Saladebuffetten®.

Yield per hectare was 31% to 47% higher with Saladebuffetten®.

Dutch trials confirm the high yields of Saladebuffetten®, without the use of N fertiliser, with a 3,000 to 5,000 kg higher dry matter yield/ha compared to English crop with 250 kg N fertiliser.

Some striking points were that the yield of the Saladebuffetten® remained significantly higher even after years.

The Saladebuffetten® remain healthy and do not suffer from diseases, because the plants work together and…. because they attract a much wider variety of insects.

Saladebuffetten® bieden veehouders veel voordelen; een hoge opbrengst, een rijker bodemleven, toename van de bodemvruchtbaarheid en een zeker gewas dat goed gedijt in droge zomers.

“When you’re finished changing, you’re finished.” Benjamin Franklin

Saladebuffetten® bieden een serieus alternatief op weg naar een duurzame bedrijfsvoering met een lagere footprint en een beter inkomen. Omdat daarmee tegemoetgekomen wordt aan wensen vanuit de samenleving vormen Pure Graze Saladebuffetten® een waardevol onderdeel uit van de landbouw met toekomst.

Saladebuffetten bestaan uit zorgvuldig geselecteerde componenten die op een positieve wijze met elkaar samenwerken en elkaar versterken, doordat ze elkaar aanvullen. Daardoor staan Saladebuffetten bekend als kwaliteitsmengsels die een hoge productie realiseren zonder gebruik van kunstmest.

View our range of salad buffets here!

Contact us