Hoewel het lijkt dat grazende dieren de voorkeur hebben voor Engels Raaigras, zijn het eigenlijke kieskeurige eters. Ze geven de voorkeur aan polyculturen (een voedergewas met meerdere soorten planten). Daarnaast is het niet alleen beter voor de dieren, het kweken van meerdere soorten planten in het veld is goed voor de planten zelf, de bodem en het milieu (denk aan insecten en klein wild).

Growing multiple plant species in the same plot at the same time (polycultures) should be the norm for grazing scenarios

Nutritional values ​​of polycultures

The use of nitrogen binders such as Clovers and Lucerne increases the protein content and nutrients in the forage crop. Another tactic for forage is to add different herbs such as Parsley, Salad Burnet, Chicory and Narrow Plantain.

Dankzij het verschil in de groeipatronen word het weideseizoen verlengd met hoogwaardige voedzame voederkruiden, een Saladebuffet begint vroeg en eindigt laat in het najaar met produceren.

Het creëren van een gewas met meerdere soorten grassen, klavers en kruiden (polyculturen) en groeipatronen is goed voor de planten zelf en de dieren. Het is ook goed voor het ecosysteem, bodem leven en bodemvruchtbaarheid. Onderzoek heeft aangetoond dat naarmate we de diversiteit in de weide vergroten, we over het algemeen ook de diversiteit van insecten, klein wild, (weide) vogels en padden zien stijgen!

More biodiversity with polycultures

Naast de toenamen van de biodiversiteit in de grond is een ander ecosysteem “dienst” die polyculturen leveren, het beheert de voedingsstoffen beter. Net zoals kinderen verschillende hoeveelheden voedsel eten – hetzelfde huishouden – gebruiken planten verschillende hoeveelheden voedingsstoffen uit de bodem. De mogelijke combinatie van nutriënten opnamekwaliteiten in een polycultuur maakt een verhoogd nutriëntenbeheer gedurende het hele jaar mogelijk. Dit betekent dat er minder voedingsstoffen uit de bodem worden overgebracht naar omliggende vijvers, meren en grondwater.

The valuable properties of polycultures

One of the most valuable properties of polycultures is difficult to measure but clearly visible in practice. Polycultures offer livestock farmers an “insurance policy”. By combining different plant species in a polyculture, the pasture of livestock farmers is better protected against unfavorable conditions. One plant species does well in very wet conditions, the other plant species does well in very dry conditions. Some species are specially bred for insects, fungi and/or to increase soil fertility.

Het hebben van een variëteit aan planten in uw voedergewas geeft veehouders rust en zekerheid van een hoge productie. Uit onderzoeken is gebleken dat er een opbrengst verhoging is van +47% vergeleken met monoculturen.

Polycultures help livestock farmers to give their animals a more varied and nutritious diet. The variety of plants in a polyculture lowers the risk of disease. This applies to the soil, the fodder crop and the livestock. The biodiversity of the entire grazing system is increased with polycultures. This has a positive effect on people, animals and the environment.