Biodiversity helps production, climate and soil problems that go with monocultures. Usage of crops that cover the soil year round. Improving biodiversity improves soil health and it's function, lowers your costs (think of using clovers instead of fertilizer) and improves your revenue (Own added value). Diversity above ground autmatically improves diversity under ground, what contributes to a healthier soil.

Polycultures – Herbal ley mixtures

Polycultures are part of financial sustainable agriculture. Polycultures help to improve the soil because they provide an environment for plants to develop, and feeds soil microbes and insects.

The advantages of polycultures – Herbal ley mixtures

Recovery of soil health – Polycultures help to increase the amount of organic matter in the soil and contribute to a better soil health by adding diverse root systems to the plot year-round. Polycultures help to improve the infiltration of water in de soil. Deep rooting plants such as clovers and herbs (think of Swedish clover, tall melitot, Narrow Plantain and chicory) create deep and natural "waterways".

Protection of natural elements – Together with crop leftovers polycultures protect the soil against rains and strong winds. Polycultures absorb excess nitrogen and prevent it from being absorbed by the soil or ground water, so that it will grow into green fodder for cattle.

Green fodder for cattle – Polycultures such as herbal leys give farmers a diverse and complete fodder with lots of nutrients.

Living environment for wild animals – Polyculturen bieden voedsel en dekking voor weidevogels, insecten en wilde dieren. Tijdens het groeiseizoen zorgen ze daarnaast voor voedsel voor bestuivers zoals vlinders en bijen.

Bodemverbetering doormiddel van natuurlijke kringlopen – Het implementeren van polyculturen binnen je businessmodel leiden tot een hoger organische stofgehalte in de bodem, meer bodemorganismen, verminderen bodemverdichting en verzorgen een betere opslag en cyclus van nutriënten. En als extra bonus, een volledige en functionerende bodem die meer water vasthoudt, waardoor ze minder vatbaar wordt voor uitspoeling en erosie.

Er is meer water beschikbaar tijdens droge periodes en een betere opname van water tijdens hele natte periodes.

Het verhogen van de biodiversiteit zorgt voor het algeheel verbeteren van je bodemgezondheid en kunnen er voor zorgen dat veehouders een hogere winst behalen, door de besparing op de aankoop van kunstmest, voedingssupplementen en profiteren van een hogere gewasopbrengst!