Regeneratieve melkveehouderij biedt de veehouder een uitstekend verdienmodel met een lage kostprijs. Pure Graze biedt PG NxT STEP® Farming aan, een compleet regeneratief bedrijfssysteem die zich geheel richt op het maximaliseren van de marge van de boer door eliminatie van kosten waarmee kringlopen gesloten worden om zo te komen tot de laagste kostprijs.

Regeneratief melkveehouderij

Regeneratieve melkveehouderij maakt gebruik van natuurlijke processen om productie te realiseren. Allelopathie; https://puregraze.com/salade-buffet/verhoog-je-winst-gooi-de-kunstmest-uit-je-boekhouding/ is een goed voorbeeld van een regeneratief proces. Het bouwt op een gezonde bodem maar draagt daaraan ook tegelijkertijd bij. Regeneratieve melkveehouderij versterkt zichzelf gaandeweg het toepassen ervan.
Na dertig jaar eigen praktijkervaring geeft weer dat na het derde jaar van toepassing, de verbetering duidelijk zichtbaar is in de gewasgroei en bodemconditie.

Vanaf het begin van toepassen van het regeneratieve bedrijfssysteem PG NxT STEP® Farming zien we de verbetering in dieren, gewassen en bodem. Dit geeft de boer de bevestiging dat hij/zij op de goede weg is!

Lage kostprijs met regeneratieve melkveehouderij

Het sluiten van kringlopen is cruciaal bij een regeneratieve bedrijfsvoering. Dit leidt vanzelf tot het dalen van kosten, waardoor de marge per kilo product stijgt. Een lage kostprijs is het belangrijkste gereedschap dat de grondgebonden veehouderij heeft om inkomen te genereren en te verhogen.

Daarover publiceerde Pure Graze eerder al eens deze blog; https://puregraze.com/kostprijs/kostprijs-jouw-tool-om-je-winst-te-bepalen/

Een deelnemer aan de Pure Graze Beweidingscursus, met ongeveer 50 koeien, realiseerde na 1 jaar toepassen van PG NxT-STEP Farming een kostprijsverlaging van ruim 50%. De kostprijs van het bedrijf daalde, waardoor de winst met € 70.000,- toenam.

Systeemdenken

Regeneratieve landbouw wordt al enkele jaren gepredikt in Nederland door adviseurs die de praktische ervaring ontberen. Ook wordt het toegepast op traditionele high-input bedrijven, die eruit pakken “wat in hun bedrijfsvoering past”. – Dat kan, maar zal niet leiden tot een lage kostprijs of de bedrijfsvoering regeneratief maken.

Echte resultaten worden bereikt door te denken en te werken in systemen. De laagste kostprijs wordt bereikt door het geheel toepassen van regeneratieve landbouw zoals in PG NxT STEP®.

Good luck!
Ado Bloemendal