Release some people in the dark in a forest and make sure they start walking in circles. This is a well-known and common phenomenon among people who have lost their way.
They walk for days and eventually find that they end up at the same point from which they started.

Laatst nog liep ik hard samen met een van m`n kinderen. Daarbij liep ik met mijn hoofd gebogen, turend naar de grond, waarop ze zei; “wat doe je nu? Vooruitkijken! Kijken waar je naar toe gaat!”
I got a crash course there from a 15 year old! It was a moment of self-reflection for me.

Do I only do that when running? 😊

“Control your own destiny or someone else will.” ~ Jack Welch

Ook in het bedrijf komt dit voor. Worden er doelen gesteld? Zijn het de juiste doelen? Of doen we maar wat? Natuurlijk gebeurt alles met de beste bedoelingen, maar houdt dat ook in dat we sommige aanbiedingen of kansen niet pakken? Juist omdat ze niet passen binnen de doelen die we gesteld hebben.

Soms komt het ook voor dat de verkeerde doelen gesteld worden. Melkproductie per koe is zo`n doel: “HET heilige huisje van de dairy farm.”

Men is in de veronderstelling dat dit ook leidt tot het hoogste inkomen, zoals beschreven in deze blog is dat niet het geval!

https://puregraze.com/en/management/bookkeeping-or-milkkeeping/

“Common sense is a lot like deodorant. The people who need it most, never use it.” ~ Bill Murray

Het stellen van het juiste doel is dus belangrijk. Het geeft focus, trekt je aandacht, geeft richting in al je doen en laten in het werk en in het nemen van beslissingen gericht op HET DOEL.

It is also smart to set benchmarks for the road. You know; at the third tree on the right and then over the bridge at the stream on the left.

Zet dus het JUISTE bedrijfsdoel bijvoorbeeld: GELD VERDIENEN, on paper en teken de weg er naartoe uit  met behulp van IJKPUNTEN: de stappen die genomen gaan worden om het DOEL te bereiken.

Do this together with the other decision makers in your team or family. Then the plan is also supported by all and you motivate each other!

“If something has to be done and all of your experts say it can't be done, then change experts and do it.” ~ Winston Churchill

Vraag je daarbij af of de stappen die genomen zijn om het bedrijf op het punt te brengen waar het nu is, ook genoeg zijn om het naar het volgende niveau te tillen.

A sound business strategy contributes to the survival of the company not by increasing turnover but by improving profitability.

Wil jij ook een winstgevend bedrijf dat klaar is voor de toekomst?

Then look at our courses; https://puregraze.com/en/online-courses/