Es gibt viel zu tun gegen PAS. Die ganze Stickstoffgeschichte legt den Bau auf Eis, motiviert die Bauern zum Streik und alle sind verwirrt.

Ist das nötig? Anscheinend. Die Frage ist, welches Ziel verfolgt wird.

Hält das das Geschäftsmodell von BV Niederlande am Laufen? Wie in einem früheren Blog beschrieben is de boer een verdienmodel;

Beim Stöbern in unserer Bibliothek stieß ich auf einen interessanten Bericht von WUR (Bericht 983 https://edepot.wur.nl/394041), veröffentlicht im Oktober 2016, genannt; Entsprechende Beweidung.

Die Schlussfolgerungen sind eindeutig:

Beweidung is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten worden. Aan deze maatregel wordt een ammoniakemissiereductie van 5% toegekend.

Let op!!

De conclusie:

  • Per 720 uur beweiding is er een ammoniakreductie van 5%.
  • Even rekenen; (waar is mijn sigarendoos?)
  • 365 dagen in een jaar X 24 uur = 8760 uur in een jaar.
  • 8760 : 720 = 12,17 x 5% = 61% ammoniakreductie bij jaarrond weiden!

Voorwaarde om deze grote markante, goed gedocumenteerde reductie, te realiseren is dat er ook werkelijk geweid word.

Het blijkt dus heel gemakkelijk om het stikstof probleem op te lossen; jaarrond weiden!

In het rapport staan ook enkele grafieken die weergeven waar de bronnen van de uitstoot zich bevinden. Daaruit blijkt dat de grootste bronnen die uitstoot veroorzaken, zitten in het deel waar de mens invloed op heeft; de stal, het uitrijden van mest en kunstmest.

Dus met andere woorden;

Daar waarin alle erf-betreders, zeggen waarin u moet investeren, waar u een lening voor aan moet gaan, dat is nu juist het gedeelte dat de stikstofcrisis veroorzaakt!!!

Overdenk goed hoe groot uw lening is, waar het geld aan besteed is en waar u dat nu gebracht heeft!

Op zoek naar een bedrijfssysteem dat u geld op levert?

Neem dan contact op via: 0546-624005 / info@puregraze.com