De hoofdactiviteit van veehouders die weidegang toepassen bestaat uit het opvangen van zonne-energie. En deze om te zetten in een verkoopbaar product; melk en vlees. Daarbij is de plantdichtheid een zeer belangrijke factor!

Ziel der Weidewirtschaft ist es, möglichst viele Hektar ganzjährig bewirtschaftet zu haben und zu halten. Bei Pflanzen im vegetativen Zustand.

De plantdichtheid van kruidenrijk grasland zijn een verwijzing naar het aantal bladeren die er per hectare zijn. De plantdichtheid is niet alleen een belangrijke factor bij het bepalen van de opname van zonne-energie door fotosynthese. Maar heeft ook een grote invloed op de voeding- en watercyclus tussen plant en bodem.

Je höher die Pflanzendichte von kräuterreichem Grünland ist, desto besser wird das Wasser versickert und desto weniger Abfluss findet statt.

Dies hält den Boden unter einer Blätterdecke kühl, wodurch die Verdunstung von Wasser von der Bodenoberfläche verhindert wird.

We kunnen een zeer ‘dichte’ monocultuur gras hebben maar ook al voldoen die aan de criteria voor hoog kwalitatief grasland. Ze missen de kenmerken als mineraalrijkdom en smakelijkheid. De meest ideale oplossing voor de beste plantdichtheid is een scala aan verschillende soorten planten, zoals polyculturen – kruidenrijke graslandmengsels.

Hoe hoger de plantdichtheid van kruidenrijk grasland, hoe beter de droge stof productie en hoe langer het gewas vegetatief blijft. Ook de klavers hebben een behoorlijke invloed hierop, met het binden van stikstof. Klavers zorgen ervoor dat het gewas langer goed verteerbaar blijft.

Diese Faktoren bieten die Möglichkeit, den Ernteertrag zu beeinflussen und zu steuern. Sie sorgen für einen hohen Ertrag und maximieren den ETW (Own Added Value) im Milch- oder Fleischprodukt.

 

So erhalten Sie die Pflanzendichte von kräuterreichem Grünland:

Sehen Sie am Ende des 2. Jahres, Anfang des 3. Jahres, wie die Komposition auf der Handlung ist. Dies bestimmt die Saatmenge, die benötigt wird, um die Breite in der Komposition beizubehalten.

Die beste Zeit für die Aussaat ist im Frühjahr und/oder Herbst, in oder kurz vor einer Zeit mit unvorhersehbarem Wetter.

 

Die am besten geeigneten Kräutermischungen für die Nachsaat:
    1. Saladebuffet DoorzaaiDoorzaaien wanneer er behoefte is aan een hoger aandeel klavers en kruiden.
    2. Saladebuffet Kruidenrijk – Doorzaaien wanneer er behoefte is meer grassen, klavers en kruiden.
    3. Saladebuffet Bio – Doorzaaien wanneer er behoefte is meer grassen, klavers en kruiden Bio.

 

Sehen Sie sich hier die Saladebuffetten an