Dat is een uitspraak die we onthutsend veel horen wanneer wij met melkveehouders spreken. Het verbaasd ons.

Geld verdienen is belangrijk. Er is niets dat geld vervangen kan. Geld maakt ‘niet’ gelukkig, maar armoede zeker ook niet. Geld zorgt voor een warm huis, voor een gelukkig en geborgen gezinsleven en het betaalt de dokter en het onderwijs van de kinderen.

De ontwikkelingen gaan vandaag de dag zeer snel. Het tempo ligt hoog. Daarom is het zaak als ondernemer, vaak afstand te nemen en je bedrijfsvoering tegen het licht te houden.

Deshalb ist es unerlässlich, als Unternehmer das Einkommen in den Vordergrund zu stellen und alles in Ihrer Geschäftstätigkeit darauf auszurichten.

Nur was Aufmerksamkeit erregt, wächst.

Dus, richt je als ondernemer in de melkveehouderij, al je aandacht op melkproductie, dan gaat die stijgen. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee je inkomen stijgt. Je omzet zal stijgen. Maar de wet van de afnemende meeropbrengsten bepaalt of je inkomen stijgt.

Die Milchleistung pro Kuh und das Einkommen korrelieren mit 0,19.
Kosten und Einnahmen haben eine Korrelation von 0,72!

Inspanningen, aandacht, gericht op het verlagen van de kosten leveren dus bijna 4 x zoveel op als inspanningen gericht op het laten stijgen van de melkproductie per koe.

Het Natuur-inclusieve Bedrijfssysteem PG NxT STEP® (voorheen Natuurlijk Werken) is geheel gericht op het maximaliseren van het inkomen door het reduceren en elimineren van kosten, waardoor de CO2 eqv. uitstoot verlaagd en daarmee tot de laagste van de wereld behoort.

Nemen we het vastleggen van CO2 in de bodem mee in die berekening, dan leggen Pure Graze bedrijven meer vast dan ze uitstoten, door het unieke beweidingsmanagement.

Geld ist wichtig! Geld spielt eine Rolle. Es zeigt, was Sie wert sind, was Ihre Arbeit wert ist.

Daarom hoort jou inkomen in de boekhouding als allereerste kostenpost te staan en niet als sluitpost. Jij bent geen sluitpost! Jij bent de reden dat al die andere bedrijven die in jouw boekhouding staan hun geld krijgen! Jouw inkomen hoort op numero uno!

Gönnen Sie sich zuerst eine angemessene Belohnung. Der Rest des Umsatzes wird auf die anderen Positionen aufgeteilt.

Das ist unternehmen.

Bezahlen Sie zuerst selbst und führen Sie Ihr Geschäft mit dem Rest.

Halten Sie das für unmöglich? Der Studiengang „Business Management“ vermittelt Ihnen alle Werkzeuge, um dieses Prinzip erfolgreich anzuwenden. Sie bestellen sie in unserem Webshop.

De cursus maakt ook onderdeel uit van de cursus “Natuur Inclusieve Landbouw” waarin je nog veel meer tools aangereikt krijgt om je bedrijf echt klaar te maken voor de toekomst. Met een lage kostprijs/kg melk, een lage investeringsbehoefte, een lage werkdruk en een goed rendement.

 

Viel Glück!

Ado Bloemendal