arrow_drop_up arrow_drop_down
17 juli 2020 

De 2 wetten van beweidingsmanagement

Wet nummer 1: Maak gebruik van een lang gewas

Wortelen zijn het anker van de plant in de bodem. Wortelen nemen water en voedingstoffen op en stellen de plant in staat om stress, kou, hitte en begrazing te overleven. Eén van de basisproblemen die wij tegenkomen is dat veehouders graag werken met een kort gewas. En proberen met deze methode het maximale uit het gewas te halen. Wat juist net het tegenovergestelde resultaat oplevert.

Uit het onderzoek van Crider (1954) is gebleken om de hoogste groei per dag te realiseren van een voedergewas (monoculturen en polyculturen) het belangrijk is om de plant lang te laten worden. Dan moet je denken aan kuit of kniehoog. Ongeveer na een jaar sterft een derde van het wortelstelsel van een plant, die de plant zelf weer vervangt.

Het maaien of weiden van een voedergewas (gras-mengsels/voederkruiden) heeft een direct effect op de groei van nieuwe wortelen. Wanneer er te kort wordt gemaaid of geweid, sterft het voedergewas. Als de bladoppervlakte op een optimale lengte wordt gehouden, zullen wortelen meer plantengroei ondersteunen.

Wet nummer 2: Houd te allen tijde je bodem bedekt

Een kale bodem is een bodem die niet wordt beschermd wordt door; planten, of beweidingsresten. Weides met een hoog percentage aan kale bodem lopen een groter risico op afspoeling en erosie. Een kale bodem heeft geen bescherming tegen; droogte, regen en temperatuurstijging of daling. Bij een voortdurend overmatige beweiding kan de biodiversiteit afnemen.

Door een voedergewas kort te houden is er een grotere kans op onkruid. Als dit gebeurd is er een grotere kans dat het voedergewas last krijgt van droogte en daalt de grasproductie.

Een tip voor een betere bodembedekking:
Maak gebruik van een gewas waar lengte in zit. Een Saladebuffet kan tot kniehoog worden en is nog zeer bladrijk en zeer goed verteerbaar. Hierdoor houd je de bodem bedekt en creëer je een “mini-regenwoud”. De bodem blijft koel, donker en vochtig.

Daarnaast blijft het voedergewas een hoge opbrengst houden, omdat je meer rest laat staan waardoor de her-groei meteen begint.

3 Tips om de droogte tegen te gaan:

– Laat het gewas op lengte komen; halverwege de kuit, net onder knie.
– Maai zo hoog mogelijk; door rest te laten staan; hierdoor blijft het wortelstelsel intact en start de her-groei meteen.
– Weid de helft van het gewas; hierdoor blijft het wortelstelsel intact en start de her-groei meteen.

Reactie plaatsen