Det omhyggelige valg af typer og mængder af komponenterne i en urter-blanding bestemmer effekten af ​​blandingen. Det er afgørende at kende plantearternes funktion og egenskaber. Funktionen i forhold til hinanden er også af stor betydning.

Nogle planter stimulerer hinanden, andre arter modarbejder hinanden - Darwin-effekten.

I naturen fører samarbejde til gode resultater i form af tørstofudbytte og jordforbedring. Tag for eksempel junglen i Sydamerika, hvor det også er de komplekse systemer, samarbejdet mellem planter og andre organismer, der giver rigdom og landskabets biodiversitet.

I en stor 20e  årige ondersøgelse i USA er der kiggede på effekten af polykulturer (Saladebuffetten®). Udbyttet af planterarter i en monokultur blev sammenlignet med udbyttet af de samme sorter i Saladebuffetten®.

Produktionen per hektar var 31% til 47% højere ved Saladebuffetten®.

Hollandske forsøg bekræfter det høje udbytte af Saladebuffetten®, uden brug af N-gødning, med et 3.000 til 5.000 kg højere tørstofudbytte/ha sammenlignet med engelsk afgrøde med 250 kg N-gødning.

Nogle slående punkter var, at udbyttet af Saladebuffetten® forblev betydeligt højere selv efter år.

Saladebuffetten® forbliver sunde og lider ikke af sygdomme, fordi planterne arbejder sammen og…. fordi de tiltrækker et meget bredere udvalg af insekter.

Salatbuffeter® tilbyder husdyrbrugere mange fordele; et højt udbytte, et rigere jordliv, stigning i jordens frugtbarhed og en sikker afgrøde, der trives i tørre somre.

“When you’re finished changing, you’re finished.” Benjamin Franklin

Saladebuffetten® tilbyder en seriøst alternativ på vej til en bæredygtige forretningsdirft med en lav fodsport og en bedre inkomst. Fordi dette opfylder samfundets ønsker, danner Pure Graze Saladebuffetten® en værdifuld del af landbruget med en fremtid.

Salatbuffeter består af nøje udvalgte komponenter, der interagerer positivt og forstærker hinanden ved at komplementere hinanden. Som et resultat er salatbuffeter kendt som kvalitetsblandinger, der opnår en høj produktion uden brug af gødning.

Se vores udvalg af Saladebuffetten her!

Tage kontakt