Hoewel het lijkt dat grazende dieren de voorkeur hebben voor Engels Raaigras, zijn het eigenlijke kieskeurige eters. Ze geven de voorkeur aan polyculturen (een voedergewas met meerdere soorten planten). Daarnaast is het niet alleen beter voor de dieren, het kweken van meerdere soorten planten in het veld is goed voor de planten zelf, de bodem en het milieu (denk aan insecten en klein wild).

Dyrkning af flere plantearter på samme græsgange på samme tid (polykulturer) bør være normen for græsningsscenarier

Ernæringsværdier for polykulturer

Het gebruik van stikstofbinders zoals Klavers en Luzerne verhoogt het eiwitgehalte en de voedingsstoffen in het voedergewas. Een andere tactiek voor voedergewassen is het toevoegen verschillende kruiden zoals Peterselie, Kleine Pimpernel, Cichorei en Smalle Weegbree.

Dankzij het verschil in de groeipatronen word het weideseizoen verlengd met hoogwaardige voedzame voederkruiden, een Saladebuffet begint vroeg en eindigt laat in het najaar met produceren.

Het creëren van een gewas met meerdere soorten grassen, klavers en kruiden (polyculturen) en groeipatronen is goed voor de planten zelf en de dieren. Het is ook goed voor het ecosysteem, bodem leven en bodemvruchtbaarheid. Onderzoek heeft aangetoond dat naarmate we de diversiteit in de weide vergroten, we over het algemeen ook de diversiteit van insecten, klein wild, (weide) vogels en padden zien stijgen!

Mere biodiversitet med polykulturer

Naast de toenamen van de biodiversiteit in de grond is een ander ecosysteem “dienst” die polyculturen leveren, het beheert de voedingsstoffen beter. Net zoals kinderen verschillende hoeveelheden voedsel eten – hetzelfde huishouden – gebruiken planten verschillende hoeveelheden voedingsstoffen uit de bodem. De mogelijke combinatie van nutriënten opnamekwaliteiten in een polycultuur maakt een verhoogd nutriëntenbeheer gedurende het hele jaar mogelijk. Dit betekent dat er minder voedingsstoffen uit de bodem worden overgebracht naar omliggende vijvers, meren en grondwater.

Polykulturs værdifulde egenskaber

En af de mest værdifulde egenskaber ved polykulturer er svært at måle, men klart synlig i praksis. Polykulturer tilbyder husdyrbrugere en "forsikring". Ved at kombinere forskellige plantearter i en polykultur er husdyrbrugernes græsgange bedre beskyttet mod ugunstige omstændigheder. Den ene planteart klarer sig godt under meget våde forhold, den anden planteart klarer sig godt under meget tørre forhold. Nogle arter er specielt avlet til insekter, svampe og/eller for at øge jordens frugtbarhed.

Het hebben van een variëteit aan planten in uw voedergewas geeft veehouders rust en zekerheid van een hoge productie. Uit onderzoeken is gebleken dat er een opbrengst verhoging is van +47% vergeleken met monoculturen.

Polykulturer hjælper husdyrbrugere med at give deres dyr en mere varieret og nærende kost. Mangfoldigheden af ​​planter i en polykultur sænker risikoen for sygdom. Det gælder jorden, foderafgrøden og husdyrene. Biodiversiteten i hele græsningssystemet øges med polykulturer. Dette har en positiv effekt på mennesker, dyr og miljøet.