Marke en Anne hebben op hun melkveebedrijf dit jaar 200 kalveren mogen verwelkomen.

Heraf 37 jersey kvier til og 42 jersey tyre. Den ældste er fra 6. april, den yngste fra 17. maj. Resten er krydsningskalve fra kødkvæg og bliver solgt.

Af de 200 kalve var 12 dødfødte (6%), 3 efter én dag (1,5%). (I Holland i gennemsnit 12 % – https://www.nieuweoogst.nl/…/info-over-kalversterfte-klopt-…)

Kalvene hos Mark og Anne er ikke generet af:
– Diarré (meningsfuldt, de behandlede ikke noget)
– Lungebetændelse

Anne; "I princippet, hvis en kalv fødes levende hos os, dør den ikke."

Der er ingen menneskelig opsyn og hjælp til kælvning. Køerne kælver i besætningen. De gode resultater tilskrives, at alt ledelsesmæssigt sigter mod, at dyrene er selvreddende og føder levende kalve.

Resultaten bliver nået ved konsekvent at følge kælvningsprogram udviklet af Pure Graze Disse resultater er tilgængelige for alle.

Ønsker DU også at opnå disse resultater, så lav Online Kurset: Natur-inklusiv Landbrug.