Hvordan virksomheden kører økonomisk er det vigtigste for iværksætteren. Fører det arbejde vi udfører til en fuld indkomst og en sund forretning?

Beschikbaarheid van de actuele financiële gegevens is voor een goede renderende bedrijfsvoering absoluut “een must”. Alleen dan is zichtbaar wat het resultaat van ons dagelijkse werk en beslissingen is. Daarom is het een noodzaak dat de financiële gegevens up tot date worden gehouden zodat wekelijks helder is hoe het bedrijf financieel draait.

Der er 2 bøger i regnskab, der giver indsigt i dette.

i resultatopgørelsen: finder vi iværksætterens indkomst, overskuddet og måden, hvorpå disse genereres.
i balancen: finder vi de samlede aktiver, der er brugt til at drive virksomheden. Virksomhedens værdi. Dette kan bestå af egenkapital og fremmedkapital.

Balancen er pengesækken, de aktiver, der ejes af virksomheden. Afhængig af forretningsformen ejes denne taske også af virksomhedsejeren. Dette er ejerens sparegris, som han/hun har modtaget fra den forrige generation og giver videre til den næste. Der gøres blandt andet forskel på Gæld og Egenkapital.

I den traditionelle bogføringsform er husstandsindkomsten resultatet af resultatopgørelsen og står nederst som "Iværksætteroverskud".

Med det, eller rettere; iværksætteren lader sig betale sidst gennem regnskabsmetoden.

Dette mens forretningsdriften i virkeligheden er totalt afhængig af iværksætteren. Hvis han/hun ikke står ud af sengen om morgenen for at malke og fodre køerne, går det galt på ingen tid. Hvis han/hun ikke stiller op som kautionist, vil der ikke være lån i banken.

Med andre ord:

Iværksætteren er den vigtigste person i virksomheden.
Derfor går jeg ind for at sætte iværksætterens indkomst øverst på udgiftslisten.

Resultatet af denne måde at håndtere forretningsdrift på er, at iværksætteren ikke er den sidste brik, men BASIS! Indkomsten er så altid sikret!

Umiddelbart derefter kommer de økonomiske forpligtelser. Derefter øvrige koster. De øvrige omkostninger er derfor begrænsede. De danner nu pludselig det sidste stykke af bogføringen.

Det betyder, at der på forhånd udarbejdes et budget for det kommende år. Hvad forventer vi af omsætning, og hvordan skal vi opnå det med denne begrænsede mængde penge.

Det er iværksætteri!

Det er den pengemængde, der er til rådighed for at drive forretningen og realisere den ovennævnte omsætning.

Denne måde at arbejde på sætter bogholderiet i centrum. Så beslutninger tages ud fra det.

In het Cursus pakket; Bedrijfsvoering die trouwens ook deel uitmaakt van de cursus Natuur Inclusieve Landbouw; PG NxT STEP® besteden we hieraan veel aandacht. Want het gaat er uiteindelijk om dat er een goed rendement wordt gemaakt!

Held og lykke!

Ado Bloemendal