"Natuurlijk Werken" af Pure Graze; det mest bæredygtige koncept til den laveste kostpris

Det er svære tider for malkegården. De lave mælkepriser giver anledning til bekymring for mange landmænd.
Kan du som mælkeproducent gøre noget for at vende udviklingen for din virksomhed, eller skal du se din økonomi smelte væk som sne i solen?

Svaret er JA, kan du ruste din virksomhed mod prisudsving.

En mælkeproducent er en råvareleverandør. Det har ringe eller ingen indflydelse på salgsprisen. Ved at give slip på EU's markedsbeskyttelse vil prisudsvingene blive hyppigere og større.
Vi kan i forretningsdirft fokusere vores opmærksomhed på salgspris, margin eller kostpris. Iværksætteren har kun indflydelse på kostprisen for disse komponenter. Kun ved at fokusere sin opmærksomhed på kostprisen kan han påvirke marginen.
Som følge heraf kan kostprisen inden for få år falde i en sådan grad, at der kan opnås en indtægt næsten uanset salgsprisen.
Hvis virksomheden rettes på margin mod dette, er der en god chance for, at kostprisen altid følger udsvinget i salgsprisen. Resultatet er varierende forretningsdrift, som altid kun kan føre til en marginal indkomst.
Vi kan forvente det første resultat med variable omkostninger. At reducere de faste omkostninger der og imod, tager mere tid. Men ved at gøre disse faste omkostninger variable, kan vi reducere dem, hvorefter de kan elimineres.

Omkostningseliminering er meget mere effektiv end omkostningsreduktion, når det kommer til en lav omkostning. Pure Graze kan realisere en omkostningsreduktion på 6 – 12 cents pr. liter mælk

Ydermere viser udenlandsk forskning, at sammenhængen mellem mælkeproduktionen. per ko og rentabilitet på en forretning har en sammenstilling på 0,19. Forholdet mellem omkostningsniveau og rentabilitet har dog en korrelation på 0,71!

Produktionsniveau pr. ko siger lidt om virksomhedens rentabilitet!

Pure Graze is een Nederlands bedrijf dat zich toelegt op kostprijsreductie door maximalisatie van de beweiding.

Hiervoor is een bedrijfssysteem ontwikkeld, in Denemarken, bestaand uit verschillende technieken die er op gericht zijn alles wat de mens ooit bedacht heeft tussen de koe en het gras zoveel mogelijk weg te halen en zo tot een lage kostprijs te komen.

Dit heeft geleid tot een bedrijfssysteem dat “Natuurlijk Werken©” heet.

“Natuurlijk Werken” tager bogholderiet i en virksomhed som omdrejningspunkt. Virksomheden analyseres og ser på de styrker, der kan bruges til at reducere kostprisen.

Skiftet vil tage 2 år at gennemføre, og der forventes en øjeblikkelig omkostningsreduktion om 1 år.e En erfaren rådgiver guider processen og hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger.

På forhånd udarbejdes en tilgangsplan, hvor mulighederne og forløbet er beskrevet. Planen er ikke en manual for omstillingsprocessen, men er rettesnor.

Pure Graze kan realisere en omkostningsreduktion på mellem 6 og 12 øre pr. kilo mælk.

Forretingssytemet 'Natuurlijk Werken' har til formål at lade køerne gøre arbejdet.
Læs mere om det på vores hjemmeside: https://www.puregraze.com/advies/

Eller på vores FB side: https://www.facebook.com/PureGraze/

Se hvor meget du kan spare og lav Quickscan: https://www.puregraze.com/quickscan/

Eller kontakt os i dag T: +31546-624005

Forretning 1: Forretning 2:
Efter: Før Efter: Før
Antal malkekøer: 112 98 59 45
Malkeproduktion (kg/ko/år): 7266 9.043 4.800 4.800
Overflade: 55 55 30 30
Kg/M/Ha: 14.796 16.113 7200 9.440
Koste; cent p/kg mælk leveret:
Kraftfoder: 4,04 6,09 3,00 6,48
Overige ruwvoer/melkpoeder: 2,53 2,04 3,62 7,18
Kontraktarbejde 0,80 2,14 2,28 5,10
Gødning, såning af frø: 1,51 2,46 2,00 2,40
Strøelse og lignende til kvæg: 0,97 1,12 0,00 0,00
Dyrlæge: 0,68 0.88 1,75 3,27
Maskiner (afskrivning, vedligeholdelse og brændstof): 3,48 5,40 0,39 1,29
Samlede variable omkostninger: 14,01 20,13 13,04 25,72
Malkeproduktion: 813.792 kg/jr 924.414 kg/jr 283.200 kg/jr 216.000 kg/jr
Total opbesparing:  € 45.000,-  € 36.000,-