Mens de fleste mennesker arbejder for deres penge, får de mest succesrige mennesker deres penge til at arbejde for dem. På samme måde arbejder de fleste landmænd for deres køer, men de mest succesrige landmænd får deres køer til at arbejde for dem.

Hvem arbejder for hvem i din virksomhed?
Det var det spørgsmål, vi stillede os selv et år efter, vi købte gården i Danmark.

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die.” ~ Warren Buffett

We keken elkaar aan met een blik van herkenning, we voelden ons “sleepbeesten”! We sleepten het voer voor de dieren en mesten ze weer af. Veel werk, ongeacht of het nu woensdag of zondag was, 20 graden vroor, de zon scheen of het regende.

Vi var konstant i den stald, lagt sammen, min kone og jeg, og arbejdede 24 timer i døgnet. Til gengæld tjente naboen med 36 timers arbejde PER UGE en god løn!
Så faldt jeg over en artikel i et udenlandsk blad, med overskriften;

“You also deserve a place under the sun!”

Het artikel ging over een heel andere bedrijfsvoering dan ik gewend was! Zorgen dat de kostprijs laag blijft, door te voorkomen dat er geïnvesteerd moet worden. Het werk laten doen door het vee. Met het weiden halen ze het voer op en brengen ze de mest weg!

Ingen bruge for maskiner!

Geen kunstmest maar klavers, geen mineralen maar kruiden in het land! Zorgen dat je de “rotzooi” die onder de draad staat en die de koeien als eerste eten, IN het land krijgt!

Hver gang traktoren starter, koster det penge!

Forskellen ligger i tankegangen!!

 “A problem only becomes a  problem when you choose to see it as a problem.”

Det resulterede i, at vi reducerede arbejdstiden til 8 til 10 timer om dagen, i alt, lagt sammen! Flere køer fører til en lavere arbejdsbyrde!...og en højere fortjeneste!

“If you don’t drive your business, you will be driven out of business.”~ B.C. Forbes

In een groot Brits onderzoek zijn 3 strategieën onderzocht. High input – high output, low input – low output en een mengversie van beide systemen. Wat was de uitkomst? De mengversie genereerde het laagste inkomen, de high input – high output kwam beter uit de bus. Maar het toppertje was de low input – low output!

Da`s dan toch puur geluk als je bedenkt dat aan die laatste de laagste werkdruk, de laagste kosten en het laagste investeringsdruk heeft! Dan slaap je `s nachts lekker! Dit werd vorig jaar nog eens bevestigd in een vergelijk tussen Ierse grass-based dairy`s en Engelse intensieve bedrijven.

                                               Irland:                                                GB:

Antal køer:                 80                                          80

Årproduktion:                  370.000 kg                         800.000 kg

Inkomen:                            € 91.000                              € 62.000

 

Het bedrijfssysteem “PG NxT-STEP Farming” is er op gericht de koeien het werk te laten doen.