Påvirker efterårs- og vintergræsning sundheden på dine marker om foråret?

Forskellige undersøgelser i USA har vist, at det har en positiv effekt at efterlade afgrøder om vinteren så længe som muligt (lang afgrøde) så man har mindre ukrudt om foråret.

Resultaterne af forskning fra University of Wisconsin-Madison viser, at kort græsning/slåning hjælper ukrudtsfrø med at få det lys og de ressourcer, de har brug for til spiring og forår.

Agrio-økologiforskere Mark Renz og Marie Schmidt antog, at der er mindre chance for ukrudt, når flere restafgrøder blokerer for sollys i at nå jorden. For at teste deres ideer klippede de flere parceller i november for at øge græsningen med 5 cm, 10 cm, 15 cm og 20 cm.

Fordi ukrudt har brug for sollys for at spire, gik Renz og Schmidt tilbage til deres testparceller i april for at måle mængden af ​​ukrudt på disse parceller.

Som du kan gætte; jo kortere afgrøde, jo mere sollys falder der på jorden. Jo mere ukrudt spirede.

Renz og Schmidts undersøgelse viser, at ved at efterlade en rest på 20 cm om vinteren, reduceres ukrudtstrykket med op til 82%.