Året rundt græsse bestemmes mere af din holdning end af dit miljø.

Når du arbejder på at forbedre din græsningskvalitet, er det smart at tænke over, hvordan du kan forlænge din græsningssæson. Græsning året rundt er meget muligt i Holland.

Jo længere din græsningstid er, jo mindre vinterfoder skal du høste og fodre.

Høst, opbevaring og fodring af grovfoder i vinteren Er meget dyrere end at græsse det direkte. Forlængelse af græsningssæsonen er en måde at reducere omkostningerne om vinteren og efteråret. Ved at tilstræbe en græsningssæson, der er så tæt på 12 måneder som muligt, kan dine foderomkostninger minimeres. Foderomkostninger kan bestå af indkøbs- og fragtomkostninger eller omkostninger til høst, brændstof og vedligeholdelse af maskiner samt arbejdsomkostninger til flytning, lagring og spredning af husdyrgødning.

At lede efter muligheder for at holde husdyr på græs, høste deres eget foder og sprede deres egen gødning er en oplagt måde at reducere omkostningerne og øge din margin (Own Added Value).

Husdyrbrugere i Holland kan meget let græsse om vinteren på grund af det milde klima. Udsætning 'på lager' er en vigtig del af at forlænge græsningssæsonen.

Det er meget vigtigt at planlægge dette!

En af de fordele af Management Intensiv Græsning (en forbedret verson af stribe græsning) er sundere planter der ikke kun producerer mere under dette afgræsningssystem, men også sikrer, at man kan græsse hele året rundt. En foderafgrøde hvad der hjælper med det er produktiv urterigt grӕsarealSaladebuffetten.

Saladebuffetten har op til 19 forskellige plantearter, hver med deres eget vækstmønster.

Dette sikrer, at de starter tidligt om foråret og fortsætter med at producere godt til sent på efteråret.

Ved omhyggeligt at planlægge din græsningen. så hver eng får den rigtige hvileperiode og din foderafgrøde ikke er overdrevne, forlænges græsæsonen på en naturlig måde.

Over tid kan dette forlænge græsningssæsonen med flere uger eller endda måneder.

Vintergræsning giver os nogle større udfordringer end græsning om sommeren, men det er hovedsageligt et spørgsmål om den rigtige indstilling. Hvad der er "normalt" eller "skørt" er blot et spørgsmål om perspektiv.

Tænk over dette:

- De fleste Pure Grazers, der godt kan græsse om vinteren, bruger en forårskælvende besætning. Denne timing minimerer behovet for næringsstoffer om vinteren.

- Skal du ændre din kalvesæson til den laveste pris?