Voedergewassen groeien langzaam als de planten klein zijn en nog weinig bladgroen hebben (in het vroege voorjaar of wanneer er net geweid is.) en de massa laag is. Naarmate de bladeren groter worden, neemt de fotosynthese toe, wat een snellere groei en een hogere opbrengst mogelijk maakt.

Inden en plante begynder at blomstre, vokser planten så hurtigt som muligt, hvis ikke andre faktorer begrænser det (som f.eks. tørke). Når planten har passeret den hurtige vækstfase, vil væksten aftage, og energien vil blive omdirigeret til blomster- og frøproduktion. Mens udbyttet er højest, er kvaliteten af ​​afgrøden lav.

Kvaliteten af foderafgrøde er højest, når planterne er vegetative. Vegetationen aftager efterhånden som planten modnes.

 

 

 

 

Målet af en gode græsningsforvaltning bør være at maksimere både foderudbyttet og foderafgrødens kvalitet. Den bedste tid at græsse er umiddelbart efter den hurtigst voksende fase, men før blomstring.

Som vist til højre:

Hvile er nøglen til vækst!

Væksten pr. dag er tæt forbundet med den nødvendige hviletid. Planter, der er under stress af f.eks. tørke, koldt vejr, dårligt jordens frugtbarhed eller overgræsning vil kræve en længere hvileperiode.

Optimale vækstbetingelser reducerer den nødvendige hviletid.

Hold øje med afgrøden, hvornår det er bedst at begynde at græsse.

Het is belangrijk bij de beslissing wanneer u kunt gaan weiden (en hoelang een perceel zou moeten rusten) dat u uw dieren verplaatst aan de hand van hoever het gewas is qua groei-stadium. Als er te vroeg wordt geweid, wordt de weide moe en kan het gewas uit geput raken, hierdoor kunnen planten verdwijnen en kan onkruid opkomen. Als er te laat wordt geweid kan het gewas houterig worden, waardoor het smakelijkheid verliest.

Der er tidspunkter, hvor du med vilje ønsker at bruge kortere hvileperioder til at "svække" en græsgang lidt (f.eks. når du vil overså.) eller for at beholder hurtigere vækst.

Der er også tidspunkter, hvor du kan bruge længere hvileperioder til at opbygge flere rodreserver eller opbygge en "bestand".

4 tips til en god græsningsforvaltning:

1. Start græsningen lige før afgrøden går ind i blomstringsfasen.
2. Græs ikke mere end 50 % af afgrøden, det vil straks starte genvækst og bevare rodsystemet.
3. Giv mindre stykker ad gangen, så markerne afgræsses mere jævnt.
4. Bruge stribe-græsning, ved "pulserende" græsning, stiger organisk materiale i jorden hurtigst.