Lov nummer 1: Brug en lang afgrøde

Wortels zijn de ankers van de plant in de bodem. Zij nemen water en voedingstoffen op en stellen de plant in staat om stress, kou, hitte en begrazing te overleven. Eén van de basisproblemen die wij tegenkomen is dat veehouders graag werken met een kort gewas. En proberen met deze methode het maximale uit het gewas te halen. Wat juist net het tegenovergestelde resultaat oplevert.

Criders (1954) forskning har vist, at hvis man ønsker at opnå den højeste vækst pr. dag af en foderafgrøde (monokultur. og polykulturer), het belangrijk is om de plant lang te laten groeien om het maximale uit de plant te halen. Dan moet je denken aan kuit of kniehoog. Ongeveer na een jaar sterft een derde van het rodsystemet van een plant, die de plant zelf weer vervangt.

Het maaien of weiden van een voedergewas (gras-mengsels/voederkruiden) heeft een direct effect op de groei van nieuwe wortelen. Wanneer er te kort wordt gemaaid of geweid, sterft het voedergewas. Als de bladoppervlakte op een optimale lengte wordt gehouden, zullen wortels meer plantengroei ondersteunen.

Lov nummer 2: Hold bunden dækket hele tiden

Bar jord er jord, der ikke er beskyttet af planter eller græsningsrester. Græsgange med en høj procentdel bar jord har større risiko for afstrømning og erosion. Bar jord har ingen beskyttelse mod tørke, regn og temperaturstigninger eller -fald. I tilfælde af vedvarende overdreven afgræsning kan landskabets biodiversitet falde.

Door een voedergewas kort te houden is er een grotere kans op onkruid. Als dit gebeurd is er een grotere kans dat het voedergewas last krijgt van droogte en daalt de grasproductie.

Een tip voor een betere bodembedekking:
Maak gebruik van een gewas waar lengte in zit. Een Saladebuffet kan tot kniehoog worden en is nog zeer bladrijk en zeer goed verteerbaar. Hierdoor houd je de bodem bedekt en creëer je een “mini-regenwoud”. De bodem blijft koel, donker en vochtig.

Derudover holder foderafgrøden fortsat et højt udbytte, fordi man efterlader flere rester, så genvæksten starter med det samme.

3 tips til at forhindre tørke i foderurter:

– Lad afgrøden vokse i længden; midt på læggen, lige under knæet. (1. år omkring 30 cm/2. år eller ældre omkring 40-50 cm)
– Klip så højt som muligt (10-12 cm); ved at forlade resten, forbliver rodsystemet intakt, og genvæksten starter med det samme.
– Eller græss halvdelen af ​​afgrøden; dette holder rodsystemet intakt og genvæksten starter med det samme.