arrow_drop_up arrow_drop_down
30 mei 2020 

Art Gerechte Kalveropfok

(“art gerecht”, een Duits woord, omschrijft het best wat ik bedoel, beter dan diervriendelijk)

kalveren samen in 1 hok
Wat een weelde! Prachtige kalveren aan
de groepsdrinkbak in de koppel!

Kalveropfok is een belangrijk onderdeel van het melkveebedrijf. Dit volgens de regels doen is ondertussen een hele klus geworden, waarbij vooral hygiëne en besmetting belangrijke drijfveren zijn en de 3 R`s van cruciaal belang zijn.

Gezond opgroeien:

Recent komen er interessante resultaten voorbij die op het voordeel van werken met de natuur wijzen; “Natuurlijk Werken”, bij de opfok van kalveren. Hierbij wordt ingegaan op het effect van socialisering, het contact hebben van kalveren met soortgenoten, op de gezondheid en de ontwikkeling van kalveren. Omdat de groei van het kalf veel invloed heeft op de gezondheid en melkproductie, hebben veehouders voordeel bij een goede probleemloze kalveropfok.

De kunst afkijken:

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kalveren die opgroeien in een groep gezonder zijn, van elkaar leren en sneller groeien. De kalveren die gezamenlijk opgroeien hadden baat bij groepsdrinkbakken waarbij ze gezamenlijk konden drinken, waardoor nieuwelingen ook sneller de kunst van de groepsgenoten afkijken.

No sweat:

Stress zorgt er voor dat dieren meer vatbaar zijn voor ziektes. Zo ook kalveren die in een periode in afzondering geleefd hebben. Worden ze dan bij een groep geplaatst neemt de stress erg toe. Komen ze als groep in een grotere groep, hebben ze elkaar en ervaren ze veel minder stress!

Samen gezond groeien:

Kortom kalveren die vanaf het begin samen in een groep opgroeien, zijn minder angstig, ontwikkelen betere sociale vaardigheden, leren sneller nieuwe dingen met minder stress, beginnen sneller met eten, groeien beter en zijn gezonder, dan kalveren die alleen worden gehouden.

De laatste groep kalveren die in isolatie opgroeien ervaren dit als een belasting die zijn weerslag heeft.

Kalveren die bij de moeder blijven drinken meer biest en zijn later zelf ook betere moeders, kunnen beter met conflicten omgaan en zijn betere kuddegenoten. Hoe langer de tijd is die moeder en kalf bij elkaar doorbrengen hoe beter deze sociale vaardigheden aangeleerd worden door het kalf.

Het is wel grappig te zien dat dit geheel aansluit bij mijn eigen ervaringen. Op ons bedrijf en later bij klanten is eenzelfde patroon te ontdekken.

Pure Graze kalveren bij de moeder
Afkalven in de koppel, komt oma voorbij om
de jongste telg van de familie te begroeten!

“Natuurlijk Werken”:

We hadden een strikt voorjaarskalvende veestapel, waarbij de koeien allemaal in de geborgenheid van de koppel kalfden. Voor de vaarzen die voor het eerst kalfden en hun kalfje, was dit zeker een voordeel. Ze werden begeleid en opgevangen door de andere koeien.

Na enkele dagen haalden we de kalveren en de koeien uit de koppel droogstaande koeien. De kalveren hadden dan de biest gehad en gingen in een groeps-hok met een groepsdrinkbak, met speciale spenen die maar weinig melk door lieten per teug. Dit zorgt voor veel speekselvorming en een goed werkende slokdarmsleufreflex.

De kalveren blijven in dit systeem vanaf hun prille jeugd bij elkaar. Ze komen zelfs als koppel drachtige vaarzen samen in de melkveekoppel.

We hebben dit systeem zelf 6 jaar succesvol toegepast met een gemiddelde sterfte van afkalven tot afkalven op 2 jarige leeftijd van rond de 5 to 8%. De grootste voordelen bestonden er voor ons uit dat het systeem weinig werk kost; goedkoop is en gezonde kalveren voort brengt met goede sociale vaardigheden.

Dit systeem maakt een belangrijk onderdeel uit van “Natuurlijk Werken”, het duurzame bedrijfssysteem van Pure Graze.

Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact op!

Vaarzen bij een Pure Graze bedrijf in Denemarken
Zo groei je samen op tot prachtige koppel vaarzen!
Reactie plaatsen